Puita nurin Honkasuolla

POIS ALTA RISUT JA MÄNNYT

HONKASUOLLA, Helsingin kaupungin puolella, on kaadettu puita sekä uuden tien että näkö- ja melusuojaksi rakennettavan maisemavallin alueelta.

Puiden kaato ajoittui loppuvuoteen, jotta raivaustyöt eivät häiritsisi pesimärauhaa. Alueelta on havaintoja sekä liito-oravista että lahokaviosammaleesta, mikä on otettu huomioon molemmissa urakoissa.

NOIN 350 metrin mittainen maisemavalli sijaitsee Sortti-aseman, Rudus Oy:n ja Staran tukikohdan takana. Se valmistuu vasta vuonna 2022, mutta maisemointi aloitetaan vaiheittain jo rakentamisen aikana.

UUSI TIEYHTEYS Honkasuolta Rajatorpantielle on nimeltään Honkasuontie ja se palvelee alueelle nousevaa asuinaluetta.

Helsingin kaupunki on suunnitellut kaavamuutosta tien varteen. Alueelle rakennettaisiin 3–7-kerroksisia puukerrostaloja, joihin sijoittuisi asuntoja 18 750 k-m2 verran. Kaavamuutos on kuitenkin jäänyt pöydälle vuonna 2018, eikä sen etenemisestä täytäntöön ole tietoa.